Tuesday

Kallio my Kallio - a performance art research project

Kallio my Kallio was a 2 month performance art research project for the district of Kallio in Helsinki. It took place between the 15th of March 2011 and the 15th of May 2011 and it was initiated from the German artist Ilka Theurich and organized in co-production with the Theatre Academy Helsinki.

Kallio my Kallio (”Kallio minun Kallioni”) on performanssiprojekti
Kallio my Kallio tapahtuu eri paikoissa laboratoriona 62 päivän ajan
Kallio my Kallio on pikakurssi runollisen kaupunkisuunnittelun teoriaan ja käytäntöön
Kallio my Kallio on performanssityöpajoja kansalaisille
Kallio my Kallio on interventioita kaduilla
Kallio my Kallio on pitkäkestoinen performanssi
Kallio my Kallio on näyttely
Kallio my Kallio keskustelu alueella ja alueesta
Kallio my Kallio on synonyymi
Kallio my Kallion voi järjestää missä tahansa

Kallio my Kallio is a performance art project
Kallio my Kallio is taking place as a laboratory for 62 days in different locations
Kallio my Kallio is a crash course in theory and practice of poetic town planning
Kallio my Kallio are performance workshops for citizens
Kallio my Kallio are interventions in the streets
Kallio my Kallio is a long durational performance
Kallio my Kallio is an exhibition
Kallio my Kallio is a discussion in and about the district
Kallio my Kallio is a synonym
Kallio my Kallio could be anywhere in the world organized